Urbanisatie

In het kennisdossier Urbanisatie vindt u de kennis die is opgedaan in projecten op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijzen van het programma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeversschap en het Ontwerpprogramma Erfgoed & Ruimte, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Of over de afgeronde programma's Stad en Regio en Stedelijke Transformaties.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over urbanisatie, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Urbanisatie:
Maarten Tas
Dominique Geelen
Nazanin Hedayati (stadslabs)
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Urbanisatie

Leren van anders werken

03 juli 2019

In het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeentes de gelegenheid om in samenwerking met ontwerpers en ervaren stadmakers actuele ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken.

We vroegen vloggers Lieke van den Boogaard en Jip Heijmerink van My Daily Shot of Culture verslag te doen van een aantal bijeenkomsten in de gemeenten Heerlen, Heusden en Weert. Bekijk hieronder de vlogs over:

Het Klimaatplein in Heusden:


 • Actualiteiten in Heerlen:

 • Het creëren van een openbare plek in Weert:

 • ook anders werken
  Wilt u samen met uw partners ook op innovatieve wijze aan de slag met opgaves die spelen in uw gemeente? In oktober 2019 start een tweede editie van het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land. Meld uw gemeente hiervoor uiterlijk 9 september 2019 aan.

  Alvast beginnen met anders werken? Zorg dan in elk geval voor het volgende:
  Werk bottom-up en laat initiatieven vanuit de bewoners komen in plaats van (alleen) zelf het initiatief te nemen. Zorg vervolgens dat er een proces van co-creatie op gang komt.
  Luister. Neem de tijd. Vaak ligt er onder de eerste vraag een tweede verborgen. Die komt pas naar boven als je de tijd neemt om te gaan zitten en echt te luisteren. Daarvoor zijn de omgevingswandeling en de dwarszitter goede instrumenten.
  Laat de creativiteit toe. Gemeenten én bewoners zijn gewend aan de gebaande paden. Betrek creatieve ontwerpers. Doeners die inspireren en met onorthodoxe interventies tot nieuwe oplossingen komen. Dat is de essentie van anders werken.

  Lees ook:
  Bouwen aan een duurzame samenwerking
  Samen werken aan de leefomgeving
  Anders blíjven werken

  Illustratie: Quinda Verheul