<
Urbanisatie

Maatschap Lentekracht - Stadslab Nijmegen 2016

27 november 2014

Stadslab Nijmegen is een gezamenlijk initiatief van Stichting Lentekracht, de Commissie Beeldkwaliteit Nijmegen en Architectuur Centrum Nijmegen (ACN). Het heeft tot doel bottom-up initiatieven en top-down kwaliteitskaders met elkaar te verenigen. In samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem heeft het lab in 2015 met steun van het Stimuleringsfonds een methodiek ontwikkeld om burgerinitiatieven in te bedden in ruimtelijke planontwikkelingen binnen gemeenten. Dit deed zij aan de hand van twee concrete praktijkcasussen die in 2016 zullen worden gerealiseerd, zodat de verschillende betrokken partijen in hun nieuwe rol het gehele proces van idee tot realisatie kunnen doorlopen. Om deze casussen tot een succes te maken organiseert het stadslab een zestal sessies over design thinking en wordt een online platform opgezet voor het verbinden van stadsinitiatieven en delen van opgedane kennis. Daarnaast wordt een extra incentive geboden door een lokale munt te introduceren, die bij deelname aan een burgerinitiatief wordt verkregen en waarmee lokale producten en diensten kunnen worden aangeschaft. Tot slot wil het stadslab een meetinstrument ontwikkelen waarmee de waarde van bewonersinitiatieven voor stedelijke ontwikkeling inzichtelijk kan worden gemaakt.