<
Urbanisatie

Stadslab Breda

27 november 2014

Stadslab Breda is een samenwerkingsverband tussen de lokale bouw- en vastgoedsector, hoger onderwijs en lokale overheid. De aanleiding voor het opzetten van het stadslab is de ruimte die het stadsbestuur in haar structuurvisie heeft vrijgemaakt voor initiatieven in de stad. Het doel van het stadslab is om ideeën en initiatieven, zowel top-down als bottom-up, rond stedelijke en maatschappelijke opgaven te begeleiden door ze vakkundige en praktische ondersteuning te bieden en daarmee de kwaliteit te waarborgen. Een gevarieerd netwerk van deskundigen fungeert als klankbordgroep en raadgever. Daarbij houden de initiatiefnemers zelf de verantwoordelijkheid voor de voortgang, uitwerking en realisatie van hun plannen. Voor het eerste experimentele jaar ligt de focus van het lab op een viertal actuele gemeentelijke beleidsthema's, waaronder energietransitie en duurzaamheid, wonen en zorg, invulling leegstaande terreinen en vastgoed en vernieuwing in de bouwproductie en administratieve procedures.