<
Urbanisatie

Stadslab Leiden - Stadssessies Leiden

27 november 2014

Stadslab Leiden is een initiatief van twee inwoners die hun stad mooier en leuker wilden maken en is in zes jaar tijd uitgegroeid tot een groot vrijwilligersnetwerk van bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijke professionals, die gezamenlijk aan maatschappelijke en ruimtelijke opgaven in hun stad werken. Deze opgaven werden altijd door de vrijwilligers ingebracht, maar inmiddels wordt het lab vanwege de betrokken deskundigheid steeds vaker aan advies gevraagd. Om hier antwoord op te kunnen geven wil het lab haar werkwijze doorontwikkelen en uitbreiden met zogenaamde stadssessies. Dit zijn brainstormsessies waarin partijen een platform wordt geboden om vragen voor te leggen, waarna het netwerk ideeën aandraagt en oplossingen uitwerkt. Hiermee beoogt het lab vanuit verschillende perspectieven invloed uit te oefenen op de opgaven in de stad en zo op een concrete en resultaatgerichte manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad.