<
Urbanisatie

Stichting De Vechtclub - Herontwikkeling OPG-terrein, Utrecht

27 november 2014

In 2012 is een leegstaand gebouw op het voormalige OPG-terrein in Transwijk, Utrecht getransformeerd tot Vechtclub NL; een ketenbroedplaats voor creatieve ondernemers. Het terrein is eigendom van de gemeente Utrecht en zij heeft een aantal gebiedsontwikkeling scenario's ontwikkeld dat uitgaat van sloop en nieuwbouw. Op het terrein staat echter enkele panden die voorkomen op de nominatielijst van gemeentelijke monumenten. Stichting De Vechtclub beoogt samen met andere spelers en stakeholders een plan te ontwikkelen waarin dit vastgoed behouden blijft. Tegelijkertijd heeft het tot doel een alternatief en realistisch scenario aan de gemeente voor te stellen, zowel programmatisch als stedenbouwkundig en financieel, waarin voldoende ruimte wordt geboden aan experimenten en organische ontwikkelingen. De waarde van bottom-up initiatieven voor deze vorm van stedelijke ontwikkeling dient daarbij duidelijk naar voren te worden gebracht.