<
Urbanisatie

Stichting Energiefabriek Apeldoorn – Xyleem

27 november 2014

Stichting Energiefabriek Apeldoorn is in 2013 opgericht als platform voor de ontwikkeling van actief burgerschap. Apeldoorn heeft met veel leegstand te maken en kent vele lokale initiatieven, maar de gemeente slaagt er tot nu toe niet in tot een duurzame verbindende visie te komen. De Energiefabriek wil hier een bijdrage aan leveren door in 2016 een duurzaam werkend fieldlab te realiseren, waarin partijen gezamenlijk aan urgente stedelijke opgaven kunnen werken. Een bijzondere rol is hierin weggelegd voor ontwerpexpertise, waarmee ideeën extra kracht kan worden bijgezet. Op het in ontwikkeling zijnde Zwitsalterrein faciliteert zij nieuwe initiatiefnemers met kennis en ervaring. Area055, onderdeel van de voormalige aerosolfabriek, zal samen met een aantal locaties verspreid over de stad als landingsplaats voor het fieldlab fungeren. Onder de titel 'Xyleem' - term uit het voedingssysteem van planten - wordt het fieldlab opgestart, samenwerkingen geïntensiveerd en de wisselwerking tussen top-down en bottom-up initiatieven op lange termijn onderzocht.