<
Urbanisatie

Stichting Gastvrij Amsterdam - MAKE ROOM, Amsterdam

27 november 2014

Stichting Gastvrij Amsterdam verkent de mogelijkheden voor het herbestemmen van leegstand vastgoed in Amsterdam voor permanente opvang en huisvesting van vluchtelingen. In dit kader werkt een ontwerpteam aan een flexibel en modulair systeem waarmee grootschalige ruimtes in leegstaande gebouwen geschikt kunnen worden gemaakt voor bewoning. Het team wil in de ontwerp- en uitvoeringsfase gebruik maken van de expertise en het vakmanschap van de doelgroep en inspelen in hun wensen en behoeftes. In de komende periode gaat Make Room op zoek naar geschikte locaties in Amsterdam. Daarbij beoogt het team buurtbewoners en lokale ondernemers te mobiliseren om de nieuwkomers een optimaal integratieproces in de wijk te bieden. Stichting Gastvrij Amsterdam werkt in dit project samen met de gemeente Amsterdam. De opgedane ervaring gedurende het project wordt gebundeld en vervolgens met belanghebbende partijen gedeeld en via een website verspreid.