<
Urbanisatie

Stichting GOUDasfalt - Bestemmen met burgers, Gouda

27 november 2014

Ten zuiden van de historische binnenstad van Gouda ligt het industrieterrein van de voormalige koudasfalt fabriek. Mede door de inspanningen van het de stichting GOUDasfalt zijn onderhandelingen gestart over de aankoop van het terrein door de gemeente. Daarin treedt GOUDasfalt op als partner van de gemeente. Het doel van het stadslab is om in 2016 een sluitende businesscase te ontwikkelen en een transformatieplan voor de locatie op te stellen. Daarbij beoogt men een organische gebiedsontwikkeling mogelijk te maken met een combinatie van wonen, werken, recreatie en culturele activiteiten. Stichting GOUDasfalt organiseert diverse stadsgesprekken om de wensen en doelstellingen te definiëren. Daarbij wordt ook samengewerkt met Platform 31 en buro Pas.