<
Urbanisatie

Stichting KOOL - Stadslab Baankwartier, Rotterdam

27 november 2014

Het Rotterdamse Baankwartier is in transitie en onderlinge afstemming tussen de verschillende ontwikkelingen blijkt nauwelijks plaats te vinden. De nieuwe marktontwikkelingen lijken weinig aan te sluiten op de huidige kwaliteiten van de buurt en de bestaande functies in het gebied. Stadslab Baankwartier brengt alle lokale initiatieven in kaart en wil betrokken spelers uit het gebied bij elkaar brengen om samen een breed gedragen visie te formuleren voor een duurzame gebiedsontwikkeling op de korte en lange termijn. De resultaten vormen een reflectie op de geplande ontwikkelingen en worden vormgegeven middels twee kaarten: een uitgangskaart en een toekomstkaart. Deze kaarten zijn niet statisch, maar groeien langzaam naar elkaar toe. Coalitiepartners bestaan uit vereniging van eigenaren, ondernemersvereniging, grondeigenaren en projectontwikkelaars, zorginstellingen als het Oogziekenhuis en de afdeling Stadsontwikkeling en de Gebiedscommissie van de gemeente Rotterdam. Onder moderatie van AIR Rotterdam worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd om heldere uitgangspunten te formuleren die sturing geven aan de discussies.