Urbanisatie

In het kennisdossier Urbanisatie vindt u de kennis die is opgedaan in projecten op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijzen van het programma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeversschap en het Ontwerpprogramma Erfgoed & Ruimte, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Of over de afgeronde programma's Stad en Regio en Stedelijke Transformaties.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over urbanisatie, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Urbanisatie:
Maarten Tas
Dominique Geelen
Nazanin Hedayati (stadslabs)
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Urbanisatie

Vervolg eerste ronde Open Oproep Anders werken aan stad, dorp en land

20 november 2019

Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit deel te nemen aan het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land. In de vervolgoproep van dit traject konden de gemeenten een aanvraag indienen om de plannen die zij in de eerste fase ontwikkelden te starten en uit te voeren.

Het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land was erop gericht gemeenten voor te bereiden op een nieuwe manier van werken, waarin samenwerking tussen overheid, markt en samenleving centraal staat. Tijdens het traject experimenteerden zeventien gemeenten onder begeleiding van ontwerpers en stadmakers met nieuwe werkwijzen gericht op co-creatie en open processen. Ontwerpers en stadmakers hebben met concrete interventies in de praktijk de energie en kracht van de lokale gemeenschap weten te mobiliseren. Het traject resulteerde in de opzet van labs om te kunnen experimenteren met nieuwe participatieprocessen en samenwerkingsvormen. Voor het starten en uitvoeren van activiteiten konden de labs met een uitgewerkt projectplan voor de vervolgfase een subsidieaanvraag indienen.

selectie
Het fonds ontving voorstellen voor twaalf labs. Alle voorstellen zijn onafhankelijk van elkaar beoordeeld door een selectiecommissie bestaande uit Annemarie Piscaer van Studio Dust en Jornt van Zuylen, projectleider Democratie in Actie vanuit VNG. De beoordeling vond plaats op basis van doel en aanpak van het lab, organisatiestructuur van het lab, rol van ontwerpers in het lab en de samenwerking tussen gemeente en (lokale) partners. De selectiecommissie heeft de volgende negen voorstellen positief beoordeeld:

Lab Reyeroord+ (foto bovenaan)
Maastricht-LAB
Het Lab van Weert
Studio Stadslab
Stadslab Heerlen
Stadstuin Potmarge Leeuwarden
Anders Werken in Meerssen
Klimaatspel
Klimaatplein Heusden

meer weten?
Benieuwd naar de ervaringen van de gemeenten met Anders werken aan stad, dorp en land? Lees dan:
Anders werken in Weert
Creatieve sessie Stadstuin Potmarge, Leeuwarden