Urbanisatie

In het kennisdossier Urbanisatie vindt u de kennis die is opgedaan in projecten op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijzen van het programma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeversschap en het Ontwerpprogramma Erfgoed & Ruimte, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Of over de afgeronde programma's Stad en Regio en Stedelijke Transformaties.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over urbanisatie, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Urbanisatie:
Maarten Tas
Dominique Geelen
Nazanin Hedayati (stadslabs)
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Urbanisatie

Weerbaar Weert

€ 10.000

Het stadshart van Weert kampt in toenemende mate met leegstand, droogte en hittestress. Weerbaar Weert onderzoekt hoe klimaatadaptieve ingrepen op basis van cultuurhistorische waarden positief kunnen bijdragen aan een kwalitatieve binnenstad. Het onderzoeksteam bestaande uit Personal Architecture, NOHNIK en architectuurhistoricus Lara Voerman gaat hier in opdracht van de gemeente Weert mee aan de slag. Het team wil aantonen dat de koppeling tussen innovatieve toekomstgerichte (klimaat) ingrepen en cultuurhistorische kernwaarden voor extra ruimtelijke kwaliteitsimpulsen kan zorgen. Tijdens de startfase organiseert het team twee ronde tafelgesprekken met zowel de gemeente als de betrokken klankbordgroep en worden cultuurhistorische waarden, klimatologische uitdagingen en relevante daaraan gelieerde maatschappelijke vraagstukken in kaart gebracht.