Zorg

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt zich al lange tijd bezig met het thema zorg. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en leefomgeving door de inzet van ontwerpers. Op deze pagina vindt u de opgedane kennis uit ondersteunde projecten.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over zorg, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail team Zorg via:
Nazanin Hedayati
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Zorg

1 feb: LIVECAST - Een thuis voor alle jongeren

01 februari 2021

Op 1 februari 2021 organiseerden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de TU/Eindhoven, Atelier Rijksbouwmeester, Stichting Zwerfjongeren Nederland en het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het ministerie van VWS het event 'Een thuis voor alle jongeren'. Tijdens deze interactieve online bijeenkomst presenteerden teams van ontwerpers en maatschappelijke organisaties nieuwe woonconcepten en innovaties om dakloosheid onder jongeren tegen te gaan. Goed nieuws: ook jij kunt meewerken aan het bereiken van deze systeemverandering; meld je nu aan!

Bekijk hier de ontwikkelde woonconcepten:

Het Bouwdepot
Woontuinen
Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen
ID Factory
Terug naar eigenwaarde
Volwaardige participatie
Huishongerpakketten
Skills in de stad
POST

1 febr 2021: LIVECAST
Kijk de livecast hier terug.

Sprekers zijn rijksbouwmeester en architect Floris Alkemade en directeur/programmamanager Hella Masuger van Stichting Zwerfjongeren Nederland, naast o.a. Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning ministerie van VWS, ervaringsdeskundige Flor Laurens, Sadik Harchaoui, Chief de Mission Society Impact en Syb Groeneveld, directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

aanleiding
Nederland kent een relatief hoog aantal dak- en thuisloze jongeren. Ondanks dat er veel nieuwe woonconcepten voor deze doelgroep bestaan, blijken het opschalen van goede initiatieven en daadwerkelijke systeemverandering lastig. Daarom bundelden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de TU/Eindhoven, Atelier Rijksbouwmeester, Stichting Zwerfjongeren Nederland en het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het ministerie van VWS de afgelopen maanden de krachten. In deze interactieve onlinebijeenkomst presenteren de teams van ontwerpers en maatschappelijke organisaties de uitkomsten daarvan: nieuwe concepten met de ambitie om dak- en thuisloosheid onder jongeren systematisch tegen te gaan.

Het CBS schatte dat er op 1 januari 2016 in Nederland 10.700 jongeren dak- en thuisloos waren. Dat is onacceptabel. De uitdaging in het tegengaan van dak- en thuisloosheid onder jongeren ligt in het creëren van blijvende impact en een succesvolle samenwerking van organisaties. In het kader van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het ministerie van VWS gingen teams van ontwerpers en maatschappelijke organisaties de afgelopen maanden in de betrokken pilotgemeenten met deze opgave aan de slag. Op basis van inzichten uit de lopende onderzoeksprogramma's, die in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van OCW worden ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, presenteren zij tijdens de onlinebijeenkomst beloftevolle voorstellen voor systeemverandering met concrete handelingsperspectieven voor betrokken stakeholders. Vervolgnes gaan experts in gesprek over de voorstellen.

bijdragen aan de doorontwikkeling van deze voorstellen?
Enthousiast geworden? Ook jij – als bestuurder, ambtenaar, professional, jongere of buurtbewoner – kunt meedenken en -werken aan doorontwikkeling van deze voorstellen met het doel tot systeeminnovatie te komen. Op de hoogte blijven? Meld je dan aan bij Jetske van Oosten.

context
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie selecteerde via de Open Oproep Nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren eerder dit jaar vijf multidisciplinaire ontwerpteams om met behulp van ontwerpend onderzoek voorstellen te doen voor structurele ontwerpoplossingen voor dit vraagstuk.