Zorg

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt zich al lange tijd bezig met het thema zorg. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en leefomgeving door de inzet van ontwerpers. Op deze pagina vindt u de opgedane kennis uit ondersteunde projecten.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over zorg, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail team Zorg via:
Nazanin Hedayati
of bel: +31 (0) 10 4361600

<
Zorg

Fysiek Fabriek 2.0

Aurore Brard

Social designers Aurore Brand en Lotte de Haan zijn een ontwerpend onderzoek gestart samen met zorginstelling Fokus Wonen met als doel tot concrete oplossingen te komen voor problemen uit het dagelijks leven van mensen met een lichamelijke beperking en hun hulpverleners. Om ervaring en kennis van cliënten en hulpverleners beter te kunnen ontsluiten, voerde het team in de startfase een zestal co-creatieve ontwerptrajecten uit waarbij cliënten, hulpverleners en lokale makers intensief samenwerkten. In de vervolgfase wil het team starten met twaalf nieuwe ontwerptrajecten om tot nieuwe hulpmiddelen op maat te komen. Daarnaast werkt het team in de volgende fase aan de verduurzaming van het concept van de FysiekFabriek, als een netwerkorganisatie, waaraan onder andere mensen met lichamelijke beperkingen, hun hulpverleners, lokale makers, leveranciers van hulpmiddelen en WMO-ambtenaren actief deelnemen. Als onderdeel van deze vervolgfase ontwikkelt het ontwerpteam een digitaal platform om vraag en aanbod op elkaar te laten aansluiten en verschillende methoden en oplossingen breed toegankelijk te maken. Het ontwerpteam werkt daartoe samen met Fokus Wonen als hoofd partner, en met de Buurtfabriek, MADlab, FontysPulsed, ArtTech Society en Medux. Ook de WMO-afdelingen van een aantal gemeenten worden nauw betrokken.

Dit project wordt ondersteund binnen de Open Oproep Chronisch Gezond, een gezamenlijk initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds. Het project is in de eerste fase met € 40.000 ondersteund en in de tweede fase met € 80.000. Beide fondsen stellen ieder de helft beschikbaar.

website