<

De Nieuwe Energie

Het Nieuwe Warenhuis

€ 23.000

De gemeente Alkmaar is van plan het voormalig gasfabrieksterrein in de stad over tien jaar te herbestemmen voor klimaatadaptieve stadsontwikkeling. Tot die tijd dient het terrein een experimentele programmering te krijgen waarin verschillende partners participeren. Momenteel ontbreekt het aan een sterke coalitie van partners die een programmering kunnen ontwikkelen die het terrein de komende tien jaar gebruikt als experimenteerplek voor klimaatadaptieve stadsontwikkeling. Architect Enno Stemerding en social interaction designer Huub Purmer willen samen met gemeente Alkmaar en Hoogheemraadschap, ondernemers van GAS!fabriek en ROC Horizon College voor de komende tien jaar fysieke en sociale programmering ontwikkelen. Dat wil zeggen een tijdelijke circulaire bebouwing van het terrein, die hand in hand gaat met een sociale programmering waarin experiment voor klimaatadaptieve stadsontwikkeling centraal staat. Het doel van het project is om onder begeleiding van twee ontwerpers inzicht te krijgen in de manier van effectieve samenspraak met partners voor stadsontwikkeling in de regio Alkmaar en het gebied, dat in het verleden als energieproducent functioneerde, een plek te laten zijn waar de volgende energietransitie wordt aangejaagd.