<

Het Zuidelijk Perspectief - De Stad bv

De Stad bv

De Stad bv richt zich in dit voorstel op de potentie en het effect van de opkomst van Brainport Eindhoven voor de toekomstige ontwikkeling van de Deltametropool. Door de concentratie van de technologische kenniseconomie en de hightech maakindustrie in en rondom Eindhoven verschuift het ruimtelijke en economische krachtenveld dat zich voorheen vooral in de Randstad ontwikkelde rondom de Rotterdamse havens en luchthaven Schiphol. In een ontwerpend onderzoek wordt onderzocht welke nieuwe kansen het zuidelijke perspectief biedt voor het denken over en het ontwerpen aan een ruimtelijke en economische structuur, waarmee de Deltametropool zich tot een internationaal concurrerende polycentrische metropool kan ontwikkelen. Het voorstel is een uitwerking van het open oproep voorstel 'The Global Metropolitan Region Amsterdam-Eindhoven'.

Het project heeft onder andere geresulteerd in de volgende 2 publicaties:
Het Zuidelijk Perspectief - De Randstad Voorbij 1 (Mei 2015)
Het Zuidelijk Perspectief - De Randstad Voorbij 2 (Maart 2016)

En op de IABR presenteerde het team Metropoly - een serious game over metropoolvorming in Nederland.

Dit project is het resultaat van een eerder vanuit de AARO open oproep 'De Attractieve Regio' verstrekte startsubsidie.